Straterno blir en del av Ramboll

I takt med att utvecklingen av och förberedelserna inom totalförsvaret fortgår ökar efterfrågan på konsulttjänster där kompetenser inom olika verksamhetsområden kopplas samman. Tillsammans med Ramboll breddar vi vår expertis och har möjlighet att erbjuda våra kunder helhetslösningar över flera olika discipliner. Från att vara samarbetspartners blir vi nu del av samma företag. Under en övergångsperiod kommer Straternos verksamhet att avvecklas i nuvarande form och successivt överföras till Ramboll.

– Som del av Ramboll kan vi vara med och skapa ännu större nytta. Det finns uppdrag vi inte hade kunnat ta på egen hand som vi nu ser fram emot att lösa tillsammans med våra nya kollegor, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda tjänster och kompetenser som Straterno hittills gjort, säger Kristina Syk.

Några av landets ledande experter på säkerhet, beredskap, strategisk rådgivning inom totalförsvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, kontinuitetshantering och riskhantering arbetar på Ramboll. Med ett globalt nätverk med 16 500 experter inom samhällsutveckling varav 2 000 i Sverige har vi möjlighet att sammanställa team efter kundens specifika behov. Tillsammans kan vi kombinera kompetens inom exempelvis energi, vatten och byggande med beredskap, riskhantering och säkerhetsskydd så att kunders kärnverksamhet kan fortgå även under störningar.

– Vår expertis har under lång tid använts för att hantera konsekvenserna av omvärldsutvecklingen, att bidra till utvecklingen av totalförsvaret och att förstärka sambandet mellan analys och konkreta beredskapsåtgärder. Nu blir vi ännu bättre, säger Robert Nilsson.

Läs mer om våra tjänster på se.ramboll.com

Secured By miniOrange