Aktuellt

27 juni, 2017 Okategoriserade, Strategi och ledning

Straternos VD, Kristina Syk, skriver i Försvarets Forum om totalförsvarsplanering och vikten av strategi och taktik även inom civila verksamheter

, , , , Read More

13 juni, 2017 Forskning och utbildning, Säkerhet och beredskap

För en tid sedan anställde Straterno en uppsatsskrivande student, Carl Rådestad. Uppsatsen, som skrevs vid Uppsala universitet, är nu färdig

Read More

11 maj, 2017 Säkerhet och beredskap

Igår passerade vi halva krisberedskapsveckan, ett bra initiativ från MSB. Något som går att bygga på, något som är konkret och

, , Read More

10 april, 2017 Organisation och styrning, Säkerhet och beredskap

Mot bakgrund av det misstänkta terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm fredagen den 7 april skriver Straternos VD Kristina Syk idag

Read More

7 april, 2017 Forskning och utbildning, Okategoriserade, Säkerhet och beredskap

Straterno kommer att under 2017 och 2018 särskilt erbjuda kompetenshöjande insatser i form av föreläsningsserie inom området totalförsvar gentemot kommuner

Read More


20 mars, 2017 Ledning av projekt, Ledning av projekt workshops m.m., Säkerhet och beredskap

Straterno AB har i konsortium med Structor Riskbyrån AB, Nordic Preparedness AB, och Ruuda Consulting AB tilldelats ramavtal med Danderyds

Read More

20 mars, 2017 Ledning av projekt, Ledning av projekt workshops m.m., Organisation och styrning, Säkerhet och beredskap, Strategi och ledning

Straterno ska leverera konsulttjänster inom området säkerhet och krisberedskap åt Mölndals Stad. – Vi är stolta över att stödja Mölndals

Read MoreSecured By miniOrange