Anlita oss

Straterno är ett konsultföretag i försvars- och säkerhetsbranschen som erbjuder seniora konsulter och strategiska rådgivare med reell erfarenhet och kunskap från området. Vi konkurrerar med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, och har referenser från offentliga upphandlingar, både ramavtal och direktupphandling, samt erfarenheter sedan tidigare som står ut. Vi tar gärna emot förfrågningar om direktupphandling, inte minst när det gäller våra olika erbjudanden inom våra specialistområden, eller om ni har andra idéer om hur ni vill använda vår kompetens.

Vi på Straterno ser att de utvecklingsarbeten som genomförs i försvars- och säkerhetsbranschen tjänar på att en mängd olika kompetenser och erfarenheter kan kopplas samman på flexibla vis. Vår grundinställning är därför att samarbeta med andra företag som kan leverera hög kvalitet. På så vis kommer vår unika kompetens andra tillhanda, till exempel där befintliga ramavtal redan finns, och vi kan komplettera våra kompetenser så att kundnyttan hamnar i centrum.

Ni kan enkelt komma i kontakt med oss för ett telefonsamtal eller ett möte genom våra kontaktuppgifter som finns här på straterno.se.

Direktupphandling är ett enkelt sätt att säkerställa att du som uppdragsgivare får den kompetens som du efterfrågar. Nedan har vi sammanställt några vanliga frågor som rör upphandlingar.

Jag tillhör ett företag, behöver jag upphandla?
Det beror på era interna riktlinjer. I normalfallet krävs endast en överenskommelse utifrån offert och beställning mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Om jag ska direktupphandla er, vilken är gränsen?
Gränsen för direktupphandling med LOU är idag 505 800 kronor. Beloppet är exklusive moms och gäller per räkenskapsår. Värdet förändras av EU vartannat år. Om karaktären på uppdraget är inom försvars- och säkerhetsområdet kan LUFS användas istället för LOU och då är gränsen högre.

Behövs ett skriftligt avtal vid direktupphandling?
Reglerna ställer inga krav på skriftligt avtal vid direktupphandling. En upphandlande myndighet eller enhet ska ”anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen” om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor exklusive moms.

Kräver direktupphandling konkurrensutsättning?
Nej, reglerna kräver inte konkurrensutsättning vid direktupphandling. Däremot kan det finnas upphandlande myndigheter och enheter som har egna riktlinjer för användning av direktupphandling, som i sin tur kan ställa krav på konkurrensutsättning.

Kan vi direktupphandla flera olika tjänster?
Ja, men som i fallet med LOU sä är 505 800 kronor exklusive moms en brytgräns för myndighetens eller enhetens samlade inköp ”av samma slag” under räkenskapsåret. Troligen bör alla upphandlingar av likartade konsulttjänster räknas samman, men det är en tolkningsfråga om exempelvis uppdrag inom Strategi och ledning är ”av samma slag” som hjälp med organisationskultur.

Secured By miniOrange