Aktuellt

10 mars, 2020 Okategoriserade

En kort tacksamhetspaus

Dryga två månader har gått av 2020, och Sverige är i krishanteringsmode. Över hela landet står organisationer upp till knäna med både hantering av Covid-19 som den ser ut idag, och med att försöka skapa sig en bild av utvecklingen i syfte att förbereda sig för eventuell ytterligare eskalering. Högsta ledningar, verksamhetschefer, anställda – alla är på ett eller annat sätt påverkade. Och i mitten: säkerhetschefen.

Jag talade idag med en kommunal säkerhetschef på telefon som mitt i pågående krishantering – en kris som även hen naturligtvis hellre hade sluppit – uttryckte glädje över verksamhetens efterfrågan av stöd. Plötsligt synliggörs behovet  av en funktion med säkerhets- och beredskapsglasögon, som kan facilitera, ställa rätt frågor, bistå med metod, material och resurser, ha helikopterperspektiv, titta framåt, lugna, stödja beslutsfattande, som har ett nätverk inom området, med mera, med mera.

Säkerhetscheferna  är knappast ensamma som viktiga funktioner i pågående kris, och det är inte heller min huvudsakliga poäng; Covid-19 har mer än något visat hur krishantering och förmåga att hantera en kris berör organisationer på bredden. 

Likväl finns anledning att skicka en tacksamhetens tanke till alla säkerhetschefer runt omkring i Sverige. De har dagligen ett svårt och spretigt uppdrag, begränsade resurser, och inte alltid förutsättningar för att hjälpa sin organisation på det sätt som de skulle önska. Att välja att vara säkerhetschef, med det moderna samhällets förutsättningar och förväntningar, är ingenting annat än modigt.

Risken att smittas av viruset i Sverige har nu höjts till mycket hög. Troligen eskalerar denna kris närmaste tid. Nu är inte läge att bli trött och uppgiven. Nu är läge att skapa tid för återhämtning mellan varven. Kör inte in i väggen (särskilt ni i chefsleden – håll koll på er återhämtning!). Låt oss hjälpa varandra framåt. 

Upp med hakan! Tvätta händerna! Lyssna på myndigheterna! Och ta hjälp av era säkerhetschefer nu, sen och även fortsatt när denna kris är överspelad! De finns där för att visa vägen framåt i terrängen.

Och så en uppmaning…

En uppmaning passar jag också på att skicka ut: följ upp er hantering, med start omgående. Man glömmer fort. Sätt upp kriterier för vad som är viktigt och ha löpande dokumentation. Vilka slutsatser kan ni dra av hanteringen av Covid-19, en kris som slår samhället på bred front, och pågår under en längre period? Hur har ni arbetat, vad har funkat och inte? Vilka omprioriteringar tvingades fram, och hur gick det? Kunde ni omfördela resurser, fanns rutiner för det? Hur hanterades eventuella personalbortfall? Hur fungerade kommunikationen, inom organisationen och utåt? Aspekter av samverkan med andra aktörer. Fungerade planerna, och om ja, på vilka sätt? Om nej, varför och vad betyder det? Saknas resurser inom kritiska verksamheter? 

/KristinaBack to blog list

TagsSecured By miniOrange