Aktuellt

7 april, 2017 Forskning och utbildning, Okategoriserade, Säkerhet och beredskap

Straterno kommer att under 2017 och 2018 särskilt erbjuda kompetenshöjande insatser i form av föreläsningsserie inom området totalförsvar gentemot kommuner och landsting. Föreläsningsserien riktar sig främst till högre chefer och specialister med ansvar för kritisk och skyddsvärd verksamhet. 

Utvecklingen av ett modernt totalförsvar och civilt försvar är och har under ett antal år varit i ett startskede. I det arbete som varit har, förutom MSB och Försvarsmakten, framför allt de bevakningsansvariga myndigheterna och länsstyrelserna varit involverade. Den lokala nivån med kommunerna, och landstingen på den regionala nivån, har mot bakgrund av gällande styrningar och finansieringsprinciper ännu inte haft goda möjligheter att delta i samma utsträckning.

I december 2016 och i januari 2017 skickades brev från MSB, samt från MSB tillsammans med Socialstyrelsen, till kommuner och landsting angående totalförsvaret. I breven påtalas vikten av kommuners och landstings medverkan i pågående utveckling, och hänvisar till ett antal viktiga områden som både berör kommuners och landstings ansvarsområden inom totalförsvaret samt frågor som är av största vikt för dessa.

Breven signalerar att takten i utvecklingen av totalförsvaret förväntas öka, och att det är svårt, om inte omöjligt, att tala om ett totalförsvar om inte samhällets samlade resurser involveras i arbetet.

Till föreläsningsserien, som i första steget främst är inriktade på teoretiska seminarier, går att välja interaktiva delar för att kunna fördjupa deltagarnas kunskaper.

Nedan finner ni i pdf informationsbroschyren om serien, samt produktbladen för de nio olika blocken:

Informationsbroschyr 

Block 1-3

Block 4-5

Block 6-7

Block 8-9Back to blog listSecured By miniOrange