Aktuellt

20 mars, 2020 Okategoriserade

Kriget om informationen

Krisen är av naturen sällan linjär och enligt prognos, utan föränderlig och oförutsägbar. Tidsperspektivet är en helt avgörande del för vilken planering som behöver genomföras och åtgärder som måste utföras.

Om krisens faser brukar man prata om före, under och efter. Under pågående kris skiftar skeendena ibland mycket hastigt vilket ställer krav på både omvärldsbevakning och omfallsplanering.
 
Vi har de senaste veckorna varit inne i en intensiv informationsfas. Vi som medborgare eller personer som arbetar med hanteringen av Covid-19 vill ha information i överflöd, med tillhörande tydliga beslut och handlingskraft. Vi lyssnar på myndigheter och försöker efterleva deras råd, trots stor påverkan på både liv och ekonomi. I detta momentum kan mycket uträttas som krattar manegen inför vad som infaller sen. Men fönstret för detta skeende har en tidsbegränsning.
 
Görs en enkel omvärldsbevakning så börjar det nu komma röster som anser att åtgärderna för att platta kurvorna, för Covid-19 utbrottet är för långtgående och kostsamma.
Sannolikt kommer det höjas fler röster (och de kommer få brett genomslag) under slutet av denna och början på nästa vecka. De kommer kräva lättande på åtgärder och rekommendationer, och kritisera den pågående hanteringen med kraft. Perspektivet är ju naturligt i och med att detta får stor påverkan på samhällsekonomin, och vår frihet. Men: därmed inte sagt att åtgärderna inte är noggrant balanserade med fler perspektiv involverade för att minska påverkan på hela samhället över tid.

Risken för desinformation ökad avsevärt i detta kommande läge. Myndigheter kommer då att behöva bedriva både ännu mer arbete för att nå ut med budskap avsedda för att hålla de samhälleliga effekterna av Covid-19 nere, och samtidigt bemöta felaktig information, där ingen illasinnad avsikt finns, eller till och med ren informationskrigföring. Många kommer även uppleva en informationsmättnad, vilket kan leda till ökat risktagande om myndigheternas rekommendationer inte får genomslag. Populistiska budskap kommer vädra morgonluft.
 
Vi är på väg in ett nytt skede av krisen, där framför allt myndigheter kommer uppleva svårigheter med att nå ut med information och där andra röster och perspektiv blir mer tongivande. Detta kommer påverka redan uttröttade organisationer ännu mer. Kort sagt: vi har krisen till stor del framför oss fortfarande, men är på väg in i ett nytt skede där frågan om vem som äger narrativet kring krisen blir helt avgörande för utvecklingen.

Caroline Bergström är rådgivare inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd på Straterno AB.Back to blog list

TagsSecured By miniOrange