Identifiering av samhällsviktig verksamhet

Användningen av kompetens från Straterno bidrog till en strukturerad modell med hög detaljeringsgrad för att identifiera det som är samhällsviktigt och det som kan komma att behövas i en situation eller händelseutveckling

Kund

Kommun

Datum

2018

Kategorier

Kommun, Säkerhet och beredskap, Totalförsvar


Identifieringsarbetet utgick från MSB:s grundmodell som modifierades för praktisk användning och tillräcklig detaljupplösning. I arbetet användes SKL:s KLASSA-modell, GIS-applikationer, register och förteckningar.

Inom ramen för projektet var det möjligt att ta fram intensitetskartor för den samhällsviktiga verksamhetens, rekommendationer för hur organisationen bör arbeta med frågan och ihopkoppling med den kommande risk- och sårbarhetsanalysen.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange