Användningen av kompetens från Straterno bidrog till att flera organisationsdelar lyckades inkomma med ett gemensamt underlag och att erfarenheter och resultat från mångårigt analys- och utredningsarbete kunde inarbetas i underlaget till regeringen.

Kund

Myndighet

Datum

2014

Kategorier

Myndighet, Totalförsvar


I samband med försvarsberedningens slutrapport 2014 fattades beslut om att en ny försvarspolitisk inriktningsproposition skulle tas fram. I samband med detta fick Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppgift att leverera underlag utifrån ett antal frågeställningar om totalförsvarets utformning.

Användningen av kompetens från Straterno bidrog till att flera organisationsdelar lyckades inkomma med ett gemensamt underlag och att erfarenheter och resultat från mångårigt analys- och utredningsarbete kunde inarbetas i underlaget till regeringen.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange