Expertstöd och projektledning

Användningen av kompetens från Straterno utmynnade i en strukturerad projektledning med förmåga att vara förutseende över tiden. Projektet arbetade agilt vilket är ovanligt i statlig verksamhet som ligger utanför IT-området. Kompetensen från Straterno bedömdes också ur ett expertperspektiv som guru på marknaden.

Kund

Myndighet

Datum

2012-2015

Kategorier

Ledning av projekt, workshops m.m., Myndighet, Totalförsvar


I samband med den förändrade säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde började ett antal myndigheter att arbeta med åtgärder för att stärka totalförsvaret. Parallellt med projektets arbete levererade Försvarsberedningen två delrapport för den framtida utformningen av totalförsvaret. Utöver att projektet tog fram beslutsunderlag och analyser så genomfördes en omfattande utbildningsinsats.

Användningen av kompetens från Straterno utmynnade i en strukturerad projektledning med förmåga att vara förutseende över tiden. Projektet arbetade agilt vilket är ovanligt i statlig verksamhet som ligger utanför IT-området. Kompetensen från Straterno bedömdes också ur ett expertperspektiv som guru på marknaden.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange