Att följa upp skeenden med indikatorer

Användning av kompetens från Straterno resulterade i underlag för ett förändrat system med indikatorer så att uppfyllnadsgrader och förändringar kunde mätas på ett bättre sätt.

Kund

Företag

Datum

2015

Kategorier

Företag, Strategi och ledning


För att följa upp eller göra en prognos av satsningar som rör en särskild verksamhet eller skeenden i samhället krävs en systematik och helhet. Beroende på vilken typ av utveckling som ska följas upp  och hur väl det önskade slutläget är beskrivet så kan olika åtgärder behöva vidtas för att möjliggöra en sådan uppföljning.

Användningen av Straternos kompetens resulterade i underlag för ett förändrat system med indikatorer så att uppfyllnadsgradet och förändringar kunde mätas på ett tydligare sätt.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange