Kompetens från Straterno medverkade i organisationsutredningen som ledde till beslut om att etablera ny verksamhet och var också med om att starta den nya verksamheten. Insatsen innebar framtagande av analyser, sökning efter lämpliga lokaler m.m.

Kund

Myndighet

Datum

2013

Kategorier

Myndighet, Organisation och styrning, Strategi och ledning


Strukturförändringar behövde genomfördas vilket innebar att flera myndigheter avvecklades och en ny myndighet bildades. I samband med upprättandet av ny verksamhet ska också annan verksamhet läggas ner med de konsekvenser som det innebär. En ny verksamhet ska fungera från den tilltänkta starten vilket innebär svåra överväganden om lokalbestånd, IT m.m.

Kompetens från Straterno medverkade i organisationsutredningen som ledde till beslut om att etablera ny verksamhet och var också med om att starta den nya verksamheten. Insatsen innebar framtagande av analyser, sökning efter lämpliga lokaler m.m.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange