Kontinuitet och tester

Kompetens från Straterno ansvarade för planering, genomförande och uppföljning i form av rapportskrivande vid insatsen. Arbetet utmynnade i en förändrad planering.

Kund

Företag

Datum

2011

Kategorier

Företag, Säkerhet och beredskap


I samband med beslut om att viss planering ska gälla inom ramen för IT-verksamhet är det viktigt att planerna testas för att få en bedömning av dess konsistens. Ett av Sveriges största företag inom logistik och shipping genomförde ett sådant test under ledning av kompetens från Straterno. 

Kompetens från Straterno ansvarade för planering, genomförande och uppföljning i form av rapportskrivande vid insatsen. Arbetet utmynnade i en förändrad planering.

Du kanske också gillar dessa projekt!

Secured By miniOrange