Aktuellt

16 oktober, 2018 Okategoriserade

Straterno genomför uppdrag åt Länsstyrelsen Skåne

Under november och december kommer Straterno att genomföra tre tvådagarsutbildningar i beredskapsjuridik för Skånes kommuner. Fokus ligger på totalförsvarets författningsgrund och på vad den innebär i praktiken såväl för verksamheten som ska bedrivas inför och under höjd beredskap, som för förberedelsearbetet i fredstid.

 

Innehållet i kursen kommer att vara både på de större strategiska frågorna om författningssystemet i stort, och på avsevärt mer konkreta frågeställningar rörande kommunala verksamheter av vikt för totalförsvaret samt hur dessa regleras.

– Även om lagar och förordningar i stort inte förändrats, och även om de faktiskt har gällt under hela den strategiska timeouten, så har kunskapen om dem vittrat bort, säger Straternos VD Kristina Syk. Författningarna behöver också kunna tolkas utifrån nuvarande läge. Dessutom behöver vi identifiera hur de kan utgöra ett stöd för både utvecklingsarbetet av totalförsvaret och för verksamhet som ska bedrivas vid krigsfara och krig – de är inte bara hinder att komma förbi utan resultat av omfattande tankearbete.

Kurserna kommer att hållas på flera olika platser i Skåne och genomföras i Länsstyrelsen Skånes regi.

– Kursen är ett viktigt steg i kompetensuppbyggnaden inom civilt försvar, säger Linda Hällgren, ansvarig beredskapshandläggare på Länsstyrelsen Skåne. Det är en av de stödinsatser Länsstyrelsen Skåne genomför inför den regionala övningen Flinta 19 och Totalförsvarsövning 2020.

Straterno tackar Länsstyrelsen Skåne för förtroendet och ser fram emot att träffa Skånes kommuner!Back to blog listSecured By miniOrange