Aktuellt

21 maj, 2019 Okategoriserade

Straterno stödjer MTR Tunnelbanans krishantering

Under april och maj har Straterno stöttat MTR Tunnelbanan med planering, genomförande och uppföljning av simuleringsövningar av krisorganisation i syfte att utveckla och vidmakthålla företagets förmåga till krisledning och krishantering.

”Det känns roligt att återigen få förtroendet av MTR Tunnelbanan att öva personalen”, säger Kristina Syk, VD. ”Tunnelbanans personal övas dagligen i hantering av avvikelser. Med denna typ av övning kan de även övas på att hantera mer sällan-händelser som ställer ökade krav på uthållighet, informationshantering och samordning.”

Åtta olika krisledningar har övats både i sin helhet och kopplat till respektive funktion i organisationen. Övningar har innefattat uppstart och genomförande av krisledning samt överlämningar mellan olika krisorganisationer. Scenariot har varit eskalerande och inneburit omfattande störningar på trafik, med stora konsekvenser för personal och resenärer.

Förutom bakgrundsscenario innefattade övningen förberedda inspel som fördjupat övningen för såväl hela krisledningen som för de enskilda funktionerna. Inspelen, både de förberedda som de dynamiska, levererades respektive bemöttes av motspelsgrupper med anställda från den egna organisationen.Back to blog listSecured By miniOrange