Aktuellt

13 augusti, 2018 Okategoriserade, Organisation och styrning, Säkerhet och beredskap

Straterno vinner ramavtal inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd

Straterno meddelar att bolaget vunnit ramavtal med Västfastigheter, Västra Götalandsregionens lokalförsörjare, inom informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Västfastigheter förvaltar och ansvarar för drift och underhåll av fastigheter inom vilka det bedrivs hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård är av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) identifierad som en samhällsviktig sektor för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Med ett förändrat säkerhetsläge i vår omvärld och en generell ökad hotbild och arbete med återtagande av totalförsvarsförmåga har behovet av ett mer tydligare arbete med säkerhetsskydd tilltagit också inom Västfastigheter. Detta påverkar Västfastigheters arbete med att skapa trygga och robusta lokaler för en samhällsviktig vårdverksamhet och behöver mötas med ett tydligt och systematiskt säkerhetsarbete på flera plan.

Avtalet kommer att omfatta i huvudsak

  • Ökad kunskap och förståelse kring en ny säkerhetspolitisk omvärld och hur den påverkar myndighet som bedrivas samhällsviktig verksamhet.
  • Genomförande av säkerhetsanalyser i enlighet med säkerhetsskyddslagens krav och SÄPO:s rekommendationer.
  • Framtagande osv modell för internt säkerhetsskyddsarbete med en tydlighet kring organisation, roller och ansvar.
  • Ta fram rutin och modell för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsavtal (SUA).

Avtalsperioden är 3 juli 2018 till och med 2 juli 2021, med möjlighet till förlängning om upp till 12 månader.

Straterno ser fram emot ett gott samarbete!Back to blog list