Aktuellt

5 juli, 2018 Säkerhet och beredskap

Straterno vinner ramavtal inom trygg energiförsörjning

Straterno har glädjen att meddela att som ett av tre bolag ha vunnit ramavtal med Energimyndigheten inom trygg energiförsörjning.

Avtalets områden är följande:

Stöd enligt aktuell krisberedskapsförordning, bl.a. stöd i arbetet med att hjälpa olika aktörer inom ramen för det egna ansvaret förebygga och lindra störningar i energiförsörjningen, men också uppfylla såväl myndighetens som andra aktörers behov av resurseffektiv omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning, samordning, planering och övningar;

Studier och utredningar inom energiberedskap och trygg energiförsörjning, t.ex. bistå myndigheten med att säkerställa att det finns en uppdaterad och övergripande bild av dagens och morgondagens förutsättningar för en trygg energiförsörjning, detaljerade och systemövergripande studier, analyser av erfarenheter, nuläge och prognoser för framtida utveckling m.m., samt stödja myndigheten med att utveckla samhällets förmåga att förebygga och linda konsekvenser av störningar och avbrott i energiförsörjningen;

Ansvar för energiberedskap och trygg energiförsörjning, t.ex. stödja myndigheten i löpande uppgifter inom energikrisberedskapsområdet såsom skyldigheter inom IEP-avtalet, behörig myndighet för trygg naturgasförsörjning, ansvar för att efter regeringsbeslut genomföra ransoneringar och andra relegeringar som gäller användande av energi, stöd vid implementering av styrels planeringssystem, ansvar för utveckling och samordning inom energiberedskapsområdet, samt aktiviteter för att utveckla och vidmakthålla förberedd förmåga inom myndigheten att agera operativt vid störningar och avbrott i energiförsörjningen;

Informationssäkerhet, såsom informationsklassning, framtagande av policy och styrande dokument, riskanalyser avseende informationssäkerhet, utbildning av personal samt övningar och framtagande av kris- och kontinuitetsplaner;

IT-säkerhet, såsom genomföra revision inom IT-området hos myndighetens IT-driftsleverantör samt ge stöd till att genomföra nulägesanalyser och planer inklusive förslag på åtgärder för myndighetens IT-säkerhet.

 

Straterno samarbetar med följande underleverantörer inom ramen för ramavtalet:

  • Carol Paraniak Consulting AB
  • Clevensjöimperiet AB
  • Lintzén Consulting AB
  • Weop AB

Avtalet träder i kraft 20 augusti 2018 och gäller fram till 31 augusti 2020, med möjlighet till förlängning med högst två år.

 

Vi på Straterno med samarbetspartners önskar en trevlig sommar och ser fram emot att samarbeta med Energimyndigheten och att stödja energisektorn inom krisberedskapsområdet!

 

 Back to blog listSecured By miniOrange