Aktuellt

15 oktober, 2018 Okategoriserade

Straternos medarbetare i internationell tidskrift

Straternos medarbetare Carl Rådestad har tillsammans med Oscar Larsson, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet publicerat en artikel i den internationellt erkända vetenskapliga tidskriften Critical Policy Studies.

 

Artikeln heter “Responsibilization in contemporary Swedish crisis management: expanding ‘bare life’ biopolitics through exceptionalism and neoliberal governmentality”, och visar att den rådande diskursen inom krisberedsskapssystemet gällande myndigheternas inkludering av och samverkan med spontanfrivilliga och privatpersoner är begränsad i dess omfattning.

Individers vilja att agera under kris och krig är med andra ord inte representerat i krishanteringssystemets kapacitet att inkludera dem. För att kunna ta till vara folkets initiativförmåga krävs det att man utvecklar nya former för effektivt partnerskap mellan allmänhet, räddningspersonal och andra samhällsfunktioner.

– Det känns ju naturligtvis oerhört roligt att ha medarbetare som har den här typen av kompetens, säger Kristina Syk, VD. En publicering i Critical Policy Studies är ett stort erkännande för vilken forskare som helst. Carl är en stor tillgång för Straterno.

 

Läs hela artikeln och mer om utvecklingen av det svenska krisberedskapssystemet och dess förändrade relation till individens roll och deltagande här.

 

 Back to blog listSecured By miniOrange