Björn Körlof

Strategisk rådgivare

Björn har en lång bakgrund inom totalförsvaret, som myndighetschef för tre olika försvarsmyndigheter under sammanlagt 18 år, i regeringskansliet och som reservofficer i en av våra tidigare viktiga krigsbrigader. Han var under många år ledamot i regeringens Försvarsråd och i Totalförsvarets chefsnämnd. Det innebär att Björn genomfört omfattande planläggningsarbete inom viktiga delar av totalförsvaret i regeringskansliet, som myndighetschef och som reservofficer.

Han har genomfört stora organisationsförändringar som myndighetschef efter nya och ändrade krav från regeringen. Björn har lång erfarenhet av att lägga upp och genomföra stora övningar tillsammans med civilt försvar och militärt försvar. Vad gäller psykologisk krigföring och psykologiskt försvar är Björn, som tidigare chef för Sveriges psykologiska försvar, en av vårt lands ledande experter. Som tidigare chef för Totalförsvarets pliktverk har han också en god erfarenhet av alla frågor som rör totalförsvarsplikt och tjänstgöringsfrågor under höjd beredskap och krig.

Björn har även verkat i totalförsvaret på regional nivå i en länsstyrelses styrelse. Han har varit föreläsare om psykologiskt försvar vid de högre chefskurserna på Solbacka under sju år. Björn kan ge omfattande och väl genomarbetat stöd till alla myndigheter på alla nivåer som behöver genomföra organisationsförändringar, planläggningsarbete, utbilda personal och genomföra övningar.

Det du kanske inte visste om Björn är att han även är ledamot i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och är en flitig skribent i akademiens tidskrift. Han har suttit i Riksdagen i många år och han har examen som både jurist och reservofficer

 • +46 (0)706 25 69 02
 • Organisation och styrning
  100 100%
  Psykologiskt försvar och totalförsvar
  97 97%
  Strategi och ledning
  100 100%
  95%
  Chef och ledare
  100%
  Analytisk och strategisk
  100%
  Erfaren och framåtblickande
  Secured By miniOrange