Bo Richard Lundgren

Strategisk rådgivare

Bo Richard har sin bakgrund från civila och militära myndigheter samt i Riksdagen. Han har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap på olika nivåer och från strategiarbete i myndigheters ledningsgrupper. Han har tidigare varit verksam vid bl.a. Försvarsstaben, Överstyrelsen för civil beredskap, Krisberedskapsmyndigheten och Försvarshögskolan. Bo Richard var i åtta år chef för Institutet för Högre Totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan.

Han har lång erfarenhet av analys- och utredningsarbete, främst inom totalförsvarsområdet och har därtill deltagit i ett antal statliga utredningar.

Vad du inte visste om Bo Richard är att han är sedan 1995 ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin. Han är utbildad jurist och reservofficer i Pansartrupperna.

 • +46 (0)702 26 79 99
 • Krishantering och säkerhet
  100 100%
  Organisation och styrning
  75 75%
  Strategi och ledning
  85 85%
  75%
  Kreativ och positiv
  95%
  Analytisk och strategisk
  100%
  Exekutiv och framåtanda