Forskning och utbildning

Alla organisationer har framtida kunskapsbehov, oavsett om det gäller forskning eller ren kompetensutveckling för personalen.  Det framtida kunskapsbehovet är ett avgörande grundfundament för att bli framgångsrik som organisation.

Behoven måste tillgodoses genom analyser, planering och åtgärder som leder i samma riktning som ledningens strategier. Utformningen bör ske i en väl sammanhållen process. Gärna tillsammans med experter och personal.

Straterno erbjuder stöd inom forsknings- och utbildningsområdet med grundliga analyser av verksamhetens behov av kunskap. Vi arbetar också med utformning av strategier och planering samt uppföljning och utvärdering av forsknings- och utbildningsinsatser.

En verksamhets strategier för forskning och kompetensutveckling är viktiga styrdokument i en organisation för att upprätthålla sitt ansvar eller lyckas på marknader.

Straterno erbjuder stöd genom ett helhetsåtagande i framtagande av både forskningsstrategier och andra former av strategier som relaterar till de framtida kunskapsbehov en organisation har.

Satsningar inom forsknings- och utbildningsområdet behöver följas upp. Det finns olika skäl för detta, bland annat behöver verksamhetsutövare mäta effekten av sådana satsningar, kanske ska ett nytt avstamp med en ny strategi göras eller en viss ominriktning av ett pågående program göras.

Straterno har kapacitet och förmåga att ta ett helhetsansvar för ett sådant arbete utifrån egna erfarenheter av forskning och utbildningssatsningar.

Framtagande av strategier inom området forskning och utbildning kan vara komplext och svårt att överblicka. Med rätt metodik, process och erfarenhet är det lättare att skriva det svåra på ett enkelt sätt.

Straterno kan stödja med utformning och genomförande av både rätt metodik och process. Vi bygger på våra erfarenheter och kompetens inom forsknings- och utbildningsområdet.

I större organisationer finns det många intressenter som behöver delta i att ta fram behov, utforma strategier och handlingsplaner och även komma med synpunkter som förbättrar träffsäkerheten i framtagande av de framtida kunskapsbehoven.

Straterno erbjuder projektledare för att leda utvecklingen och framtagandet av sådan planering.

Om vår unika kompetens har fallit dig i smaken så har du säkert andra idéer om hur vår kompetens kan göra nytta och skillnad för dig. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Secured By miniOrange