Ledning av projekt, workshops m.m.

Duktiga projektledare, chefer, ledare av workshops, moderatorer m.m. kan vara svåra att få tag på. Metoden kan vara viktig, men det är slutligen genomförarens personliga egenskaper som gör ett framgångsrikt uppdrag.

Det handlar om ledarskap och karisma för att få grupper att arbeta i samma riktning eller att fånga en grupps uppmärksamhet omkring ett visst område. Att vilja stå på scen ska vara naturligt även om det är utanför personens trygghetszon.

Straterno erbjuder personer för att leda verksamheter, projekt och sammankomster av olika slag. Vi har erfarenhet av de vanligaste metoderna och har också ett rikt paket med idéer för att anpassa verksamhet till en uppdragsgivarens behov.

Projekt behöver ledas effektivt och förutseende med handlingskraftiga projektledare som är vana att  kommunicera rakt och enkelt.

Straternos seniorkonsulter har erfarenhet av att leda projekt med både agila och traditionella projektmetoder.

Straterno erbjuder handlingskraftiga projektledare för både kortare och längre projekt. Vi erbjuder stöd i framtagning av projektplaner, projektrevision m.m.

En workshop kan designas på olika sätt beroende på dess syfte och mål. Den ska ledas av en person som har förmåga att ta ett kliv framåt eller bakåt under genomförandet och vägleda gruppen framåt i processen.

Straternos seniorkonsulter är vana att facilitera workshops och att ta fram olika lösningar för att uppfylla behoven av struktur och resultat.

Att moderera aktiviteter är något de flesta kan utföra om goda förberedelser vidtagits. Ofta handlar det om att känna till syfte, mål och ha en bra agenda som engagerar människor.

Straternos medarbetare har chefs- och ledaregenskaper och är mycket vana att leda verksamhet.

Straterno erbjuder flera skickliga medarbetare för att nå fram till rätt slutresultat.

Erfarna och skickliga chefer och ledare är en bristvara. Att leda en verksamhet kräver engagemang och förmåga att entusiasmera människor så att verksamhet förvaltas och utvecklas på rätt sätt. Det kan handla om att hitta rätt enhetschef, programledare eller annan befattningshavare.

Straterno erbjuder kortare interimistiska lösningar för att överbrygga glapp i rekryteringar av chefer och ledare i organisationer.

Om vår unika kompetens har fallit dig i smaken så har du säkert andra idéer om hur vår kompetens kan göra nytta och skillnad för dig. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.

Secured By miniOrange