Säkerhet och beredskap

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Alla organisationer är idag exponerade mot en omvärld som är mer komplex jämfört med de polära 70- och 80-talen. Genom tiderna har alla organisationer haft styrkor och fördelar, precis som svagheter och nackdelar. Vi tycker att det är dags att fokusera på styrkorna och fördelarna. En del säger att det finns många osäkerhet – vi säger att de flesta svar finns inom organisationen.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Genom att ta ett strategiskt helhetsgrepp om säkerhets- och beredskapsfrågor i en organisation uppnås flera positiva effekter. Det kommer hänga samman, det blir mer resilient och det blir mer kostnadseffektivt. Om stöd ges av personer som själva har hanterat incidenter och allvarliga händelser ur ett beredskaps- och säkerhetsperspektiv – då ökar kvalitén och användbarheten.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Straterno erbjuder strategiskt och praktiskt stöd i organisationers säkerhets- och beredskapsarbete. Vi utgår alltid från en strategisk helhetssyn och har stor förståelse för de praktiska utmaningarna. Våra seniora konsulter och strategiska rådgivare har egen erfarenhet av att både utforma och inrikta säkerhets- och beredskapsarbetet samt hantera incidenter och allvarliga händelser.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion active_section=”1″][vc_tta_section title=”Analysera, utreda och utvärdera” tab_id=”1452118244462-92687a9f-52999736-d17c3626-d790″][vc_column_text]

Straternos seniorkonsulter och strategiska rådgivare har mycket gedigen erfarenhet av att arbeta med analyser, utredningar och utvärderingar. Vi har erfarenhet av att genomföra SOU:er, regeringsuppdrag, utredningsuppdrag från förvaltningsledningar och företagsledningar, mindre avgränsade studier och analyser m.m. Vi genomför analyser på strategisk såväl som mer verksamhetsnära nivå.

Vi har erfarenhet av att arbeta med kommuner och landsting, länsstyrelser, myndigheter och företag. Vi har erfarenhet av att arbeta med flera olika metodiker.

Vi erbjuder kort och gott möjlighet till ett kraftfullt stöd vad gäller analyser, utredningar och utvärderingar.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Planera” tab_id=”1452118235006-355b0f9e-f8929736-d17c3626-d790″][vc_column_text]Straternos konsulter har stor erfarenhet av att upprätta planering för att hantera incidenter och allvarliga händelser. Vi har upprättat planering för enskilda organisationer och för sektorer eller områden i samhället. Vi använder vår erfarenhet från områdena strategi och ledning samt organisation och styrning för att se till att planeringen kan tillämpas praktiskt.

Vi har erfarenhet av att arbeta med både privata och offentliga aktörer.

Vi erbjuder helt enkelt stöd med planering och upprättande av planer för att hantera de framtida utmaningarna inom säkerhets- och beredskapsområdet.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Utbilda, träna och testa” tab_id=”1452118235130-c886e778-7cba9736-d17c3626-d790″][vc_column_text]

Oavsett om vi pratar om säkerhet eller beredskap så har Straternos konsulter och strategiska rådgivare erfarenhet av att bedriva utbildning mot olika målgrupper i samhället. Ibland kan det handla om ledningsgruppen i ett företag, en annan gång mot tjänstemän i en kommun eller vid en myndighet. Ett flertal gånger har våra konsulter ansvarat för större utbildningar och konferenser där många olika aktörer deltagit.

Straterno har omfattande erfarenhet av att bedriva träning av organisationer, enheter, ledningsgrupper och befattningshavare. Eftersom vi själva har hanterat verkliga händelser och genomfört träning själva så vet vi hur man designar ett träningstillfälle som blir bra för alla inblandade. Vi genomför träningsverksamhet oberoende av storlek och tidsförhållande. Vår erfarenhet gör att vi förespråkar kortare tillfällen till träning eller träning av specifika skeden eller delar av en organisation. Det kan också handla om att testa beredskapen i organisationer och knyta sådana test till ett lärande.

Våra erfarenheter bygger på att vi själva hanterat incidenter och allvarliga händelser, att vi tränat inför sådana händelser själva och naturligtvis att vi planerat, genomfört och följt upp sådana insatser.

Vi erbjuder kort och gott ett komplett utbud av träning för organisationer som behöver hantera incidenter och allvarliga händelser. Oavsett typ av organisation och aktör.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Mentorskap” tab_id=”1453294194800-e206ca6c-c096″][vc_column_text]Straternos seniorkonsulter och strategiska rådgivare har en bred erfarenhet av olika verksamheter och har haft personalansvar. Vi har ingående förståelse för olika perspektiv i en organisation och kan hjälpa till inför utmanande och komplexa uppgifter.

Straterno erbjuder mentorskap, med ett högt mått av organisations- och styrningskompetens, för enskilda befattningshavare och organisationsenheter.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Övrigt” tab_id=”1452813761544-ff580947-acc23626-d790″][vc_column_text]Om vår unika kompetens har fallit dig i smaken så har du säkert andra idéer om hur vår kompetens kan göra nytta och skillnad för dig. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″]

  • +46 (0)720 20 88 70
  • [/vc_column][/vc_row]

    Secured By miniOrange