Tjänster

Railroad to the mountains at beautiful sunrise

Strategi och ledning

Vi hjälper organisationer i privat och offentlig sektor att utveckla och genomföra strategier. Vi stödjer också uppdragsgivare med att ta fram rätt beslutsunderlag i en komplex och föränderlig värld.

Compass and map. The magnetic compass is located on a topographic map.

Organisation och styrning

Vi stödjer företag, myndigheter, landsting och kommuner med förändrings- och översynsarbete för att vara rätt rustade för framtiden. Vi hjälper även uppdragsgivare att starta upp och avveckla verksamheter.

Swedish flags on the wall surrounding Visby. Gotland, Sweden.

Totalförsvar

Vi stödjer alla delar av samhället med att möta utmaningarna i försvaret av Sverige och svenska intressen. Vi hjälper uppdragsgivare att utforma sin säkerhet på ett strategiskt och lämpligt sätt.

row of books, free copy space

Forskning och utbildning

Vi hjälper organisationer att formulera sina kunskapsbehov inför framtiden så att strategiska styrkor och fördelar uppnås. Vi stödjer också uppdragsgivare med former för kunskapsplattformar och förmedling av kunskap.

iStock_000077756239_Small

Säkerhet och beredskap

Vi hjälper företag och offentliga organisationer att förebygga sin exponering och utveckla sin förmåga mot incidenter och allvarliga händelser. Vi stödjer uppdragsgivare före, under och efter händelser.

Young interior designers sitting at office and brainstorming.

Ledning av projekt, workshops m.m.

Vi stödjer uppdragsgivare med ledning av agila och traditionella projekt. Vi är är duktiga moderatorer och inspirerar vid genomförande av workshops och andra aktiviteter. Vi hjälper till från idé till genomförande.

Secured By miniOrange