Totalförsvar

[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Statsmakterna har beslutat om en återupptagen totalförsvarsplanering. Försvarsmakten ska utveckla sin planering tillsammans med civila myndigheter. Statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilliga organisationer ska bygga upp ett nytt modern civilt försvar.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Totalförsvaret ska vara tillförlitligt. Ett totalförsvar startar med en säker verksamhet och innehåller kompetens som kan ge rätt svar på de viktiga frågorna. Det handlar alltså inte bara om ett anpassat säkerhetsskydd, det handlar om ett sätt att tänka och vara. Kompetensen finns hos oss och vi delar gärna med oss av den.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]Straternos seniorkonsulter och strategiska rådgivare har lång erfarenhet av chefskap och planering från totalförsvaret och inom modern krisberedskap. De har varit ansvariga för analyser, studier, utbildningar och övningar inom dessa områden. Flera av dem har haft höga chefsbefattningar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion active_section=”1″][vc_tta_section title=”Säkra verksamheten – analyser, åtgärder och rutiner” tab_id=”1452118235006-355b0f9e-f8929736-d17c7d70-bda8″][vc_column_text]En säker verksamhet är en grundförutsättning för att arbeta med information om totalförsvaret. För att upprätta en planering för totalförsvaret krävs att relevanta regler följs, att särskilda analyser genomförts och att rätt åtgärder vidtagits så att rutiner kan vidmakthållas.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har omfattande verksamhetskunnande och specifik kompetens för att säkerställa tillräcklig säkerhet för aktörer med ett ansvar inom totalförsvaret.

Straterno erbjuder säkerhets- och verksamhetsanalyser, upprättande av åtgärdsplaner och revisioner för att motsvara totalförsvarets krav och relevant lagstiftning.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Studera, analysera och utreda totalförsvarsaspekter” tab_id=”1452816721063-11457b5f-01927d70-bda8″][vc_column_text]

Totalförsvar består av militär och civil verksamhet som ska fungera tillsammans. Det betyder att en stor del av verksamheten olika aktörer ansvarar för i händelse av väpnat angrepp är av betydelse för totalförsvaret.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har den ledande kompetensen inom totalförsvarsområdet. Vi har förmågan att ”tänka krig” utifrån militära och civila perspektiv och utforma verksamhet utifrån det.

Straterno erbjuder heltäckande studie-, analys- och utredningstjänster utifrån det moderna krigets krav.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Analysera med spelverksamhet” tab_id=”1453115331970-63a6684c-b412″][vc_column_text]Analysverksamhet i form av spel är ett bra sätt att utforska förmåga, företeelser och samordningsbehov för aktörer inom totalförsvaret. Resultatet av en sådan spelverksamhet leder till djupare insikter och skapar underlag för utvecklingsinsatser inom totalförsvaret. Spel som metod kan användas inom och mellan organisationer och för särskilda områden eller sektorer. Spelverksamhet blottlägger styrkor, svagheter, utmaningar och möjligheter.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har förmåga och kompetens att genomföra sådan spelverksamhet på ett säkert sätt.

Straterno erbjuder planering, genomförande och uppföljning av kvalificerad spelverksamhet med olika metoder.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Identifiera rätt risker- och sårbarheter” tab_id=”1454422389632-2f52dda6-ae58″][vc_column_text]Bevakningsansvariga myndigheter ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser för att stärka förmågan i totalförsvaret. Det kräver kompetens att reflektera om och förstå den moderna krigföringens dynamik. Det kräver också kunskap om vad som fungerade historiskt och vilka mekanismer som möjliggör vår egen styrka.

Straternos seniorkonsulter och strategiska rådgivare har både kunskapen, kompetensen och metoderna för att på ett effektivt sätt genomföra de analyser som behöver genomföras.

Straterno erbjuder stöd med metoder, genomförande och uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser för totalförsvaret.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Upprätta planering för modern totalförsvarsförmåga” tab_id=”1453666281241-a0c8edfe-e35f”][vc_column_text]Planläggning är en kärnverksamhet för att uppnå ökad förmåga inom totalförsvaret och försvaret av Sverige. Att planlägga verksamhet, resurser och personal kan vara komplext och viktiga avvägningar behöver göras. Förmågan att ”tänka det moderna kriget” och samtidigt ha med sig erfarenheterna från tidigare totalförsvarsplanering är viktig ur flera aspekter, inte minst ur ett effektivitetsperspektiv, för att uppnå en flexibel totalförsvarsförmåga och planering.

Straternos seniora konsulter och strategiska rådgivare är, vågar vi påstå, Sveriges ledande kompetens inom området. Kompetens från Straterno har varit djupt involverad i utvecklingen, inriktningen och genomförandet av olika aktiviteter inom ramen för totalförsvaret sedan den säkerhetspolitiska utvecklingen förändrades.

Straterno erbjuder Sveriges ledande kompetens och metoder för planläggning inom totalförsvaret.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Utbilda för totalförsvarsförmåga” tab_id=”1452118244462-92687a9f-52999736-d17c7d70-bda8″][vc_column_text]

Utbildning är viktig för att utveckla ett modernt totalförsvar. För att utbildning ska få ett djup och att skapa tillfälle för reflektion krävs att den utformas, genomförs och följs upp på ett pedagogiskt sätt. Det ställer krav på den som har att genomföra utbildningar inom ramen för sitt ansvar inom totalförsvaret.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har erfarenhet av att arrangera utbildningar för olika aktörer med ansvar i totalförsvaret. De kan vår historia, har varit med i utvecklingsarbetet av dagens totalförsvar, är intressanta att lyssna till och bjuder på sig själva. Kort sagt, de har förmåga att skapa en bra inlärningssituation.

Straternos erbjudande innefattar ett helhetsåtagande för små och stora utbildningar inom ramen för totalförsvaret.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Träna för totalförsvarsförmåga” tab_id=”1452118246206-56360b6b-41b29736-d17c7d70-bda8″][vc_column_text]

Träning är en grundförutsättning för att uppnå en viss given förmåga. En viktig aspekt för totalförsvaret är att på ett säkert sätt träna beslutsfattare och ledningar i att hantera de komplexa frågeställningar, ledningsförhållanden och förändrade regler som kommer att bli aktuella i händelse av ett angrepp mot Sverige.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har kompetens att planera, genomföra och följa upp olika typer av träningsinsatser. Vi har också möjlighet att handleda beslutsfattare som behöver ett strategiskt stöd.

Straterno erbjuder ett helhetsåtagande för träning av aktörers förmåga inom totalförsvaret.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Mentorskap” tab_id=”1453115381126-046ddbb7-73d9″][vc_column_text]Totalförsvaret var den svenska lösningen på den säkerhetspolitiska utmaningen i omvärlden under flera decennier. Nu behövs totalförsvaret igen, något som regeringen understrukit i flera regeringsbeslut de senaste åren. Totalförsvaret ska ses i en ny kontext, samtidigt finns det viktiga lärdomar och människor som besitter värdefulla kunskaper som på ett avgörande sätt kan effektivisera arbetet mot ett fungerande totalförsvar. Denna kunskap kan Straterno bidra med oberoende av aktör.

Straternos seniorkonsulter och rådgivare har erfarenhet och kompetens för att bidra med ett mentorskap till

Straterno erbjuder mentorskap för ledningsfunktioner och organisatoriska enheter för utvecklingsfrågor inom totalförsvaret.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Övrigt” tab_id=”1452813761544-ff580947-acc27d70-bda8″][vc_column_text]Om vår unika kompetens har fallit dig i smaken så har du säkert andra idéer om hur vår kompetens kan göra nytta och skillnad för dig. Tveka inte att kontakta oss för ett möte.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″]

  • +46 (0)720 20 88 70
  • [/vc_column][/vc_row]

    Secured By miniOrange